Prezentujemy Państwu opisy zajęć doskonalących dla pracowników branży pomocy społecznej, wychowawców i nauczycieli, czyli osób związanych zawodowo z pomocą innym, opieką i wychowaniem. Wszystkie prezentowane formy są zorientowane na nabycie praktycznych umiejętności w oparciu o rzetelną wiedzę. 

 

Seksualność osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia przygotowane z myślą o pracownikach DPS, ŚDS i WTZ, ukierunkowane na problemy osób dorosłych. 

Czy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują edukacji i rozwijania samoświadomości, czy jedynie opieki i pomocy? Podczas zajęć wspólnie zweryfikujemy mity, przyjrzymy się prawidłowościom rozwoju psychoseksualnego szukając punktów stycznych i rozbieżności. Zastanowimy się nad tym jak prowadzić rozmowę i jak reagować w sytuacjach szczególnie kłopotliwych.

seksualność osób
z zaburzeniami psychicznymi

Zajęcia przygotowane z myślą o pracownikach DPS, ŚDS i WTZ, ukierunkowane na problemy osób dorosłych.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są najmniej akceptowaną społecznie grupą niepełnosprawnych. Zajęcia prezentują wyniki badań dotyczących zaburzeń seksualnych współwystępujących z psychicznymi. Wskazane zostaną trudne sytuacje i podstawy dobrych praktyk. 

Dziecko krzywdzone - wczesna interwencja

W trakcie zajęć poruszone zostaną kwestie związane z identyfikacją problemu dziecka – wskaźniki mogące doprowadzić do rozpoznania, standardy pierwszej rozmowy z dzieckiem oraz rozmowy z rodziną. Szkolenie oscyluje wokół problemów dzieci zaniedbywanych, dotkniętych przemocą fizyczną, emocjonalną i seksualną.

Między potrzebą a prowokacją - jak radzić sobie z seksualnością uczniów

Jak odróżnić zachowania normalne od alarmujących? Jak reagować, żeby poradzić sobie z kłopotliwym zachowaniem uczniów jednocześnie wspierając ich rozwój? Czy nastolatka zakochująca się w nauczycielce potrzebuje pomocy? Czy chłopcy, z którymi nie można porozmawiać nie narażając się na „skojarzenia” są możliwi do opanowania? Jeśli masz więcej pytań niż odpowiedzi warto skorzystać z tego szkolenia.

Close Menu