Psychoterapię par i rodzin prowadzę w nurcie psychoterapii systemowej, w psychoterapii indywidualnej sięgam po techniki i założenia psychoterapii psychodynamicznej.

Każda forma psychoterapii poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi – ma to znaczenie dla wstępnej diagnozy i określenia możliwości pracy terapeutycznej.
Kontakt: 508 341 423

Psychoterapia indywidualna – forma pomocy przeznaczona dla młodzieży i dorosłych zorientowana na spowodowanie zmiany w obszarze, w którym klient określa swoje trudności. Jest poprzedzana konsultacją (przeważnie kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi), która pozwala dobrać najlepszą formę pomocy. Psychoterapię prowadzę w podejściu systemowo – psychodynamicznym. Spotkania trwają 50 minut. 

Psychoterapia par – forma pomocy przeznaczona dla par, które przeżywają trudności. Jest poprzedzana konsultacją kwalifikującą do tej formy pomocy.  Psychoterapia prowadzona jest w nurcie systemowym.

Zadzwoń: 508 341 423

Close Menu